[Highlight] Heimerdinger Pentakill cực đỉnh


Với pha đặt súng và núp trong bụi. Đã gây bất ngờ cho đối phương và mang lại Pentakill
Bình loạn