[Highlight] KT vs ROX Highlights Trận 3 | LCK mùa hè 2016 | Chung Kết LCK | Ngày 20/8/2016


KT vs ROX Highlights Trận 3 | LCK mùa hè 2016 | Chung Kết LCK | Ngày 20/8/2016
Bình loạn