[Highlight] [30.10.2016] Highlights SSG vs SKT - Chung Kết - Trận 2 [CKTG 2016]


[30.10.2016] Highlights SSG vs SKT - Chung Kết - Trận 2 [CKTG 2016]
Bình loạn