[Khác] Liệu Kindred đã từng là Jhin?


Liệu Kindred đã từng là Jhin?
Bình loạn