[Highlight] [Cao Thủ Hàn] Faker xoáy gục Ekko đường giữa khi cầm Katarina


Trong vài ba ngày đổ lại đây thì Faker luyện Katarina rất nhiệt...
Bình loạn