[Highlight] KT Smeb sử dụng Renekton đối đầu với Camille | phiên bản 6.24 | mùa 7


KT Smeb sử dụng Renekton đối đầu với Camille | phiên bản 6.24 | mùa 7
Bình loạn