[Highlight] KT Smeb sử dụng Kennen AD đối đầu với Maokai | phiên bản 6.24 | mùa 7


KT Smeb sử dụng Kennen AD đối đầu với Maokai | phiên bản 6.24 | mùa 7
Bình loạn