[Highlight] SKT Peanut sử dụng Lee Sin đi rừng đối đầu với Kha'Zix | phiên bản 6.24 | mùa 7


SKT Peanut sử dụng Lee Sin đi rừng đối đầu với Kha'Zix | phiên bản 6.24 | mùa 7
Bình loạn