[Khác] Trundle vô tình cứu Veigar


Trundle vô tình cứu lấy Veigar khỏi vòng tay của Xerath
Bình loạn